FAST EIENDOM. EIENDOMSUTVIKLING. ENTREPRISERETT

Advokatfirmaet bistår grunneiere, utbyggere og små og mellomstore entreprenører om spørsmål som gjelder fast eiendom, eiendomsutvikling og entreprise. I tillegg har advokatfirmaet spesialkompetanse innen plan-og bygningsrett. Advokatene Mats Mæland, Steinar Yndestad og advokatfullmektig Ingrid B. Eriksen arbeider på dette fagfeltet.