Strafferett

Alle våre advokater har lang og bred erfaring med strafferettslige spørsmål og å prosedere straffesaker for domstolene. Advokat Steinar B. Yndestad er fast forsvarer i Bergen tingrett... Les Mer

Konkursbo

Advokatfirmaet har lang og bred erfaring med behandling av konkurs- og tvangsoppløsningsbo. Dette gjelder alle skritt av bobehandlingen, herunder salg og annen realisering av aktiva, gjennomgang... Les Mer

INSOLVENS OG RESTRUKTURERING

Advokatfirmaet har betydelig kompetanse når en virksomhet har økonomiske problemer. Vi bistår selskapets ledelse, kreditorer, långivere, låntakere, og ansatte i forhandlinger om restrukturering... Les Mer

Erstatningsrett

Advokat Mats Mæland er kontaktperson for erstatningsrettslige spørsmål ved personskade og død, og ved tingsskade, herunder skade på eiendom...Les Mer

Plan-og bygningsrett

Advokatfirmaet er en trygg rådgiver ved spørsmål innen plan- og bygningsrett slik som arealplanlegging, byggesaksbehandling, krav til byggetomter, bygninger med mer.  Les Mer

FAST EIENDOM. EIENDOMSUTVIKLING. ENTREPRISERETT

Advokatfirmaet bistår grunneiere, utbyggere og små og mellomstore entreprenører i spørsmål som gjelder fast eiendom, eiendomsutvikling og entreprise... Les Mer

Kontraktsrett

Advokatfirmaet har lang erfaring ved å bistå næringslivet med utarbeidelse av kontrakter og ved tvister i tilknytning til kontraktsvilkår. Dette gjelder kompliserte kontrakter ved kjøp og salg av selskaper, faste eiendommer... Les Mer

Eiendomsrett

Alle våre advokater har betydelig kompetanse ved spørsmål som gjelder eiendomsrett. Dette gjelder rettstvister i tilknytning til kjøp og salg av eiendom, selskaper og overføring av eiendom som arv og gave. Les Mer

Dødsbo

Vi har lang og bred erfaring med behandling av dødsboer både ved offentlig og privat skifte. Alle våre advokater har kompetanse på dette fagfeltet. Advokat Mats Mæland og advokat advokat Steinar Yndestad... Les Mer

FAMILIE, ARV OG GENERASJONSSKIFTE. TESTAMENT

Advokatfirmaet er en trygg rådgiver i saker om familie- og arverettslige spørsmål slik som arveplanlegging, testament, ektepakter, samboerkontrakter mm. Les Mer

UTLEIE OG HUSLEIE

Alle våre advokater har erfaring med leierettslige problemstillinger. Dette gjelder bistand overfor utleiere og leietakere av både næringseiendommer og privat bolig. Les Mer

ARBEIDSRETT

Advokatkontoret har erfaring med bistand både til arbeidsgiver og arbeidstaker, i saker om arbeidskontrakter, i tvister i arbeidsforhold og ved oppsigelse. Les Mer

Medarbeidere

 

Mats Mæland

Advokat /Daglig leder

 

 

Steinar B. Yndestad

Advokat

 

Mari Karoline Mellingen

Advokatfullmektig 

Henry John Mæland

Advokat professor dr. juris

 

Julie C. Riska

Advokatfullmektig

 

Solfrid Teigen Oen

Advokatsekretær