Konkursbo

Advokatfirmaet har lang og bred erfaring med behandling av konkurs- og tvangsoppløsningsbo. Dette gjelder alle skritt av bobehandlingen, herunder salg og annen realisering av aktiva, gjennomgang av forretningsvirksomhet med hensyn til mulige straffbare og omstøtelige forhold, forfølgning av omstøtelseskrav og andre krav, vurdering av ansattes lønnskrav m.m.

Advokat Mats Mæland og advokat Steinar Yndestad benyttes begge som offentlig oppnevnte bostyrere for konkurs- og tvangsoppløsningsbo i Bergen tingrett. Advokat Steinar Yndestad benyttes også som offentlig oppnevnt bostyrer i Nordhordland tingrett.

Advokat Knut Norheim har bistått bostyrere tett på samtlige skritt av bobehandlingen i flere år. I tillegg har advokatsekretærene Solfrid Oen og Astrid Stølen omfattende erfaring med bobehandling over flere år.