Erstatningsrett

Advokatene Mats Mæland og Knut Norheim er kontaktpersoner for erstatningsrettslige spørsmål ved personskade og død, og ved tingsskade, herunder skade på eiendom, og ved krav om erstatning som beror på profesjonsansvar og selskapsansvar. Advokat Eirik Nåmdal og advokat Knut Norheim har i tillegg erfaring med bistand til fornærmede og pårørende ved beregning og fremme av erstatningskrav overfor domstol, Kontor for Voldsoffererstatning og forsikringsselskap.


Linker: