FAST EIENDOM. EIENDOMSUTVIKLING. ENTREPRISERETT

Advokatfirmaet bistår grunneiere, utbyggere og små og mellomstore entreprenører i spørsmål som gjelder fast eiendom, eiendomsutvikling og entreprise. I tillegg har advokatfirmaet spesialkompetanse innen plan- og bygningsrett. Advokatene Mats Mæland, Steinar Yndestad og Knut Norheim arbeider på dette fagfeltet.