DØDSBO OG GENERASJONSSKIFTE

Vi har lang og bred erfaring med behandling av dødsboer både ved offentlig og privat skifte. Alle våre advokater har kompetanse på dette fagfeltet. Advokat Mats Mæland og advokat Steinar Yndestad brukes begge av tingretten som offentlig oppnevnte dødsbobestyrere. De har også erfaring med privat skifte av dødsbo. Advokat Knut Norheim og advokatsekretær Astrid Stølen har i flere år bistått og samarbeidet tett med bostyrer i behandlingen av dødsboer.

For ytterligere informasjon vedrørende dødsbo og skifte, se nærmere Bergen tingretts nettsider på http://www.domstol.no/nn-NO/Enkelt-domstol/bergen-tingrett/Arend-i-domstolene/Dodsfall-og-arv/.

Advokatfirmaet bistår også bedrifter i spørsmål angående generasjonsskifte.